Cửa hàng quất cảnh vườn thập luôn đặt mục tiêu phục khách hàng lên hàng đầu.Thay bằng việc các bạn phải tiêu tốn thời gian,xăng xe,công sức thì bạn có thể mua sản phẩm ngay trong chính nhà mình,nơi làm việc.quý khách có nhu cầu cần mua xin liên hệ:0983294128.cửa hàng sẽ giao hàng miễn phí

mỗi chậu giá 300

mỗi chậu địa 1,3 triệu

mỗi giỏ lan 250 nghìn

tùng 05,giá 3 triệu
tùng 04,giá 3 triệu

tùng 03,giá 3 triệu
tùng 1
tùng 1

cây bưởi diễn,cây 81->85,giá 3,5 triệu

cây 85,cao2m
cây 84,cao 2m
caay83,cao 2m
cây 82,cao2,2m
cây 81,cao2,2m

cây 61->65,giá 2,5 triệu(miễn phí trở,chăm sóc)

cây 65,cao 2m
cây 64,cao2m
cây 63,cao 2m
cây 72,cao2,2m
cây71,cao 2,1m
cây 62,gias2,5 triệu,miễn phí công trở
cây 61,giá 2,5 triệu,miễn phí trở

cây 52->54,miễn phi trở,trồng,chăm sóc,trang trí

cây 54,cao, 2,2m,giá 4,5 triệu
cây 53,cao 2,2 m,giá 6 triệu
cây 52,cao2,2 m,giá 7 triệu

cây 31->51 giá 5 triệu(vận chuyển,trồng,chăm sóc,bố trí,chậu)

cây 51
cây 50
cây 49
cây 48
cây 47
cây 46
cây 45
cây 44
Hình ảnh & văn bản
cây 43
cây 42
cây 41
cây 40,cao 2,5m
cây 39,cao 2,4m
cây 39
cây 38,cao 2,4m
cây 38
cây 36,cao 2,3m
cây 36,cao 2,4m
cây 35,cao 2m
cây 34,cao2,4m
cây 33,cao 2,4 m
cây 32,cao 2,3m
cây 31,cao 2,3m

quất cảnh công sở

Cây 14 -> 20 ,cao 2,3m,có giá 2,5 triệu(bao gồm vận chuyển,trồng,trưng bày cây,chăm sóc cây)

cây 20,cao 2,3 m
cây 19,cao 2,3 m
cây 18,2,3m
cây 17,cao 2,3m
caay16,cao 2,3m
cây 15,cao 2,3m
cây 14,cao 2,3m

Từ cây 01->13 với giá 1,8 triệu.Miễn phí vận chuyển,trồng,tư vấn địa điểm đặt

cây 13
cây 12
cây 11
cây 10
cây 09
cây 08,
cây 07,
hàng 06,
cây 05
cây 04,cao 2,5m
cây 03
cây 03
02,cao 2,5 m
cây cao 2,5 m
cây 01, ,giá 1,8 triệu